فروش ویژه این ماه را از دست ندهید

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

هوهوچی - نشر رود آبی

تازه های نشر

هوهوچی و راز دریا

تازه ترین کتاب نشر رود آبی با موضوع امام حسن مجتبی علیه السلام

فروش ویژه این ماه را از دست ندهید

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

هوهوچی - نشر رود آبی

تازه های نشر

هوهوچی و راز دریا

تازه ترین کتاب نشر رود آبی با موضوع امام حسن مجتبی علیه السلام

هوهوچی - نشر رود آبی

خردسال و کودک

بزرگسالان

خریدکتاب الکترونیکی

پرفروش ترین های ماه

هوهوچی و راز دریا

هوهوچی دورش خودش چرخید و گفت:

حیف شد! فقط کمی مانده بود کشتی دزدان دریایی غرق شود اما ...

 

آخرین محصولات

انتشارات رود آبی

پرفروش ترین های کتاب نوجوان

اسبهای کور

اگـر او بـه دادم نمیرسـید، کارم زار بـود و گرفتـار بـودم. گرفتار

ُ فتی هـم مثـل
ُ ِ ـه نفـر مـرد دسـتوپاچل
و ویلان و سـرگردان! آن 
مـن بودنـد و حـال و روز مـرا داشـتند. فقـط او بـود کـه بایـد به داد
مـا میرسـید؛ چـون حـرف اول و آخـر را مـیزد و همـۀ کوفیـان از
ِ
او حسـاب میبردنـد. اسـمم را کـه گفتـم، او یعنـی همـان امیـر

محمد بن عیسی بن عبید در آیینه پنج گفتار

سید علیرضا حسینی شیرازی

محمد لطفی پور

محمد بن عیسی بن عبید، از زمره راویان مورد اختلاف است. شخصیت این راوی، پس از پیدایش رویکرد اعتبارسنجی متاخران، که برخاسته از حوزه علمی فرهنگی حلّه در سال های پایانی قرن هفتم هجری و آغازین سال های هشتم هجری است، در گذر زمان به شدّت مورد اختلاف رجال شناسان و فقیهان قرار گرفته است.

وثاقت و بلندای مقام علمی، ره‌آورد برخی دیدگاه ها و ضعف و رویگردانی از احادیث وی، یا بخش قابل توجهی از احادیث وی، پیامد دیدگاهی دیگر است. نباید از یاد برد که ابهام در شخصیت وی نیز، دست‌آورد تلاش های راوی شناسانه گروه دیگری است.

یکی از بایسته های حدیث پژوهی و رجال پژوهی این دوران، بازشناخت نقش راوران در دریافت، پاسداشت و انتقال احادیث شیعه به نسل های پس از خود است. پدیده ای که بدون آگاهی همه جانبه از تاریخ خدیث شیعه، امکان پذیر نخواهد بود.

امام علی عليه السلام:

نِعمَ المُحَدِّثُ الكِتابُ

چه سخن‌گوي خوبي است كتاب!

غررالحكم و دررالكلم ، ح ۹۹۱

دانستنی های نشر کتاب کودک و نوجوان