کتاب های پر افتخار نشر رودآبی

1.  کتاب مثل تو بانوی من فاطمه؛ شایسته تقدیر در جشنواره کتاب سال حوزه،۱۴۰۰.

2.  ننه اربعین و ساک عجیب و غریب؛ رتبه نخست جشنواره قلم زرین، ۱۴۰۱.

3.  مسافران شب برفی؛ رتبه نخست جشنواره کتاب سال رضوی بخش کودک، ۱۴۰۱.

4.  عید گنجشکها؛ برگزیده جشنواره فهرست لاک‌پشت پرنده با نشان سه لاک‌پشت طلایی، ۱۴۰۱.

5.  نذر مخصوص: برگزیده هفدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در دانشگاه خوارزمی بهمن ماه ۱۴۰۱ . با نشان طلایی.

6.  من فاطمه هستم: برگزیده هفدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در دانشگاه خوارزمی بهمن ماه ۱۴۰۱. با نشان طلایی.

7.  دوست بزرگ دوست کوچک؛ شایسته تقدیر در جشنواره کتاب شهید حبیب غنی پور، 1402 .

8.  کبوتر پر طلا؛ کتاب شایسته تقدیر دومین دو سالانه کتاب عاشورا، مهرماه ۱۴۰۲.

9.  ننه اربعین و ساک عجیب و غریب؛ کتاب شایسته تقدیر دومین دو سالانه کتاب عاشورا، آبان ۱۴۰۲.

10.                   اسب های کور؛ نامزد دریافت جایزه در چهلمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران گروه داستان تالیف کودک و نوجوان، 1402.

11.                 هیچی هیچی برای خدا؛ کتاب شایسته تقدیر 21 امین جشنواره کتاب رشد، اسفند، 1402 .

12.                  تقدیر از ناشر در دوازدهمین جشنواره کتاب رضوی، اسفند 1402.

ایران ما