نشر رود آبی

با افتخار از همکاری در زمينه

معرفی آثار صاحبان تاليف و همکاری در توليد و نشر مشترک و حمايتی و نيز ترجمه آثار با موضوع اهل بیت (علیهم السلام) و تاریخ تشیع و شخصیت های شیعه، استقبال می‌کند.