نشر رودآبی
طراحی ویژه همه گروه های سنی

درباره نشر رودآبی

نشر رود آبی می‌خواهد در عصری که بحران هویت ظهور کرده، همچون استادی راهنما، در کنار دغدغه‌های تشنگان معارف ناب قرار ‌گیرد. رود آبی به دنبال فعّال‌سازی ظرفیت‌های نوقلمان و دغدغه مندان ادبیات دینی کودک و نوجوان و خلق فرصت‌های تازه است.

رودآبی تلاش می‌کند با کمک جامعه ای از پشتیبانان و جلب کمک های مالی و فکری مردمی، و با بهره گیری از دانش و ابتکار نویسندگان و تصویرگرانی که به خلق آثار دینی می‌پردازند، در جریان سازی برای تحقیق و ترویج نظام فکری شیعی، بسترسازی برای استعدادها و مهارت آموختگان نویسندگی و تصویرگری در راستای خلق آثار معتبر برای علاقه مندان در ایران و سایر کشورهای جهان در گروه های سِنّی کودک تا بزرگسال، نقش آفرینی کند.
رود آبی خود را ملزم می‌داند تا به اندیشه گران مستقل و دغدغه مندِ کیفیت و اصالت که احتمالاً فرصت های کمتری برای ارائه ی دستاوردهای فکر و ذوق و قلم خود در زمینه های معارفی داشته اند میدان دهد و موضعی کیفی تر و اصیل تر را به لحاظ بنیه ی زبانی و بصری انتخاب کند.

رود آبی، زنجیره ای از پژوهش تا ترویج را در بر می‌گیرد؛ به این صورت که بسترهایی برای پژوهشگران ایجاد می‌کند تا طرح ها و ایده های خود را مطرح کنند و از سوی دیگر، بسترهایی برای نویسندگان فراهم می‌آورد تا مبتنی بر پژوهش ها، کتاب و مقاله خلق کنند.

 

نشر رودآبی

ما از هر جنبه ای در برنامه ریزی کار می کنیم.

1399
سال تاسیس
1547
مشتریان
2
ناشران همکار
5
فروشگاه ها
5
اعضا تیم
58
کتاب های منتشر شده